หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ แสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในวัดอริโซน่าธรรมาราม

หนังสือมอบอำนาจ แสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ

สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในวัดอริโซน่าธรรมาราม

******

 

เขียนที่  กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

 

 

 

ข้าพเจ้านายตะวัน คำสุจริต อดีตประธานกรรมการบริหาร/อดีตเจ้าอาวาส วัดป่าอริโซน่า (เดิม) ขอมอบอำนาจให้บุคคลดังรายนามต่อไปนี้ คือ

1.หลวงปู่ณรงค์ อาจาโร (บุญรินทร์)

2.พระสมุห์ ไพฑูรย์ ฐิตาโภ (สวยรูป)

3.คุณกรรณิการ์ แมสเท่นบรุ๊ก

4.คุณสุดารัตน์ ฉายประเสริฐ

 

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลดังรายชื่อนี้ เป็นผู้แทนในการแสดงตน  แสดงกรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ จำนวน 28 รายการ  และห้ามผู้ใด บุคคลใดเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ออกจากที่วัด คือ วัดอริโซน่าธรรมาราม เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา โดยเด็ดขาด
 
ข้าพเจ้าขอแสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในวัดอริโซน่าธรรมาราม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550-ปัจจุบัน โดยผู้มอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจ  ตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นพระ  ดังรายละเอียดต่างๆ ต่อไปนี้

 

1.พระบรมสารีริกธาตุ ผอบจำนวน 8 ใบ,ผอบพระธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้มอบ วัดภูริทัตตวนาราม,คุณตะวัน คำสุจริต,คุณวิชัย ไชยทอง,คุณโฉมกมล บิแองโก

2.คอมพิวเตอร์ ผู้มอบ พระเทพกิตติวิมล วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

3.ผ้าไตรจีวรทั้งหมด ผู้มอบวัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย

4.อาสนะที่นั่งพระทั้งหมด ผู้มอบ พระเทพกิตติวิมล วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย 

5.กระโถนทั้งหมด ผู้มอบ คุณวิชัย ไชยทอง รัฐแคลิฟอร์เนีย 

6.บาตรพระสงฆ์ พร้อมถลกบาตร จำนวน 6 ลูก ผู้มอบวัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย,คุณวิชัย ไชยทอง,คุณตะวัน คำสุจริต

7.โต๊ะจำนวน 15 ตัว ผู้มอบ คุณกรรณิการ์ แมสเท่นบรุ๊ก,คุณโฉมกมล บิแองโก,คุณสุดารัตน์ ฉายประเสริฐ คุณป้อม,คุณทองทิพย์ นิวแมน,คุณจารุวรรณ โลล่า,คุณชาญ สมบูรณ์ศิริ,คุณวิไลศร แทรน,คุณเพชรถาวร วันนาราชฯลฯ

8.เก้าอี้ จำนวน 30 ตัว ผู้มอบ คุณกรรณิการ์ แมสเท่นบรุ๊ก,คุณโฉมกมล บิแองโก,คุณสุดารัตน์ ฉายประเสริฐ,คุณป้าอัมพร วอนซี่,คุณทองทิพย์ นิวแมน,คุณจารุวรรณ โลล่า,คุณประภาส พิกุลทอง,คุณป้าซูซี่,คุณวิไลศร แทรน,คุณเพชรถาวร วันนาราชฯลฯ

9.ถ้วย จาน ชาม ผู้มอบ คุณกรรณิการ์ แมสเท่นบรุ๊ก,คุณสุดารัตน์ ฉายประเสริฐ,คุณภัทริดา ไฟส์,คุณป้อม,คุณน้อย,คุณคึกฤทธิ์ พันธุมโนฯลฯ

10.แอร์ ในห้องพระ ผู้มอบ คุณสุดารัตน์ ฉายประเสริฐ

11.ฮิตเตอร์ในห้องพระ ผู้มอบ คุณบุญธรรม-คุณญาณี ยืนยงสกุล

12.เครื่องตัดหญ้า ผู้มอบคุณยาย...

13.โต๊ะแกะสลัก ผู้มอบ คุณนิด เพื่อนคุณสุดารัตน์ ฉายประเสริฐ

14.หนังสือสวดมนต์ คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย ASU มอบแด่คุณตะวัน คำสุจริต

15.หม้อก๊วยเตี๋ยว ผู้มอบวัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

16.แก้วน้ำ คุณกรรณิการ์ แมสเท่นบรุ๊ก

17.แอร์ใหญ่ แอร์ไอน้ำตั้งข้างนอก ร้านไทยฮัท

18.ตู้รับบริจาค คุณวิชัย ไชยทอง

19.ภาพพระครูบาอาจารย์จำนวน 6 ภาพ คุณตะวัน คำสุจริต และคณะศรัทธาผู้มอบ..

20.ตู้เย็นร้านไทยรามาฟีนิกซ์ ผู้มอบ

21.ตู้แช่น้ำเย็น จำนวน 2 ตู้ ผู้มอบ คุณวอร์เตอร์ คุณโฉมกมล บิแองโก

22.ตู้พระไตรปิฎก หนังสือพระไตรปิฎก ผู้มอบ คุณวิชัย ไชยทอง,คุณตะวัน คำสุจริต,คุณกรรณิการ์ แมสเท่นบรุ๊ก ฯลฯ

23.ตู้หนังสือ,หนังสือธรรมะทั้งหมดภายในวัด ผู้มอบ คุณตะวัน คำสุจริต,คุณวิชัย ไชยทอง,พระเรวัตร พลวุฑฺโฒ,พระมหาอัมพร อนุตฺตโร,วัดภูริทัตตวนาราม

24.ที่กรวดน้ำ ผู้มอบ วัดภูริทัตตวนาราม

25.อุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องใช้ต่างๆ ผู้มอบ วัดภูริทัตตวนาราม,วัดสันติ,วัดพุทธธัมมธโร รัฐแคลิฟอร์เนีย

26.เครื่องเสียง ผู้มอบ คุณสมเกียรติ สวนคง มอบให้เข้าพเจ้านายตะวัน คำสุจริต

27.หม้อหุงข้าวใหญ่,หม้อข้าว ผู้มอบร้านอาหารไทยเดรสซิ่ง (ไทยพอท)

28.หม้อใหญ่,หม้อแกง ผู้มอบวัดภูริทัตตวนาราม  รัฐแคลิฟอร์เนีย  

 

 

ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอมอบอำนาจแก่ผู้มีรายชื่อข้างต้น เป็นผู้แสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ ในสิ่งของต่างๆ ดังกล่าวมาข้างต้น  และขอมอบสิ่งของ จำนวน 28 รายการนี้ ให้แก่วัดอริโซน่าธรรมาราม และคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ

 

 

ตะวัน คำสุจริต

(นายตะวัน คำสุจริต)

ผู้มอบอำนาจ

 

พระสมุห์ ไพฑูรย์ ฐิตาโภ

(พระสมุห์ ไพฑูรย์ ฐิตาโภ)

พยาน

 

นางสุดารัตน์ ฉายประเสริฐ

(นางสุดารัตน์ ฉายประเสริฐ)

พยาน

 

เมนูโฆษณา

รับทำขนมไทย

 

ต้องการโฆษณาติดต่อเรา
ราคาเป็นกันเอง
มั่นใจ เข้าถึงมวลชน

อากาศ/Weather

Click for the latest Arizona weather forecast.

 

ดาวน์โหลด

www.thaiarizona.com ไทยอริโซน่า พุทธศาสนา สังคม วัฒนธรรม ข่าวสาร เพื่อคนไทยในอริโซน่า thaiarizona

Copyright © 2559. All Rights Reserved.