ภาพวันวิสาขบูชา

ภาพทำทำบุญวันวิสาขบูชา วัดป่าอริโซน่า เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า สหรัฐอเมริกา ในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ขออนุโมทนาบุญ และขออนุโมทนาขอบคุณ คณะกรรมการบริหาร เจ้าภาพโรงทาน คณะศิษย์ทุกท่าน และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงสามัคคี ช่วยเหลือสนับสนุน บริจาคทำบุญงานวันวิสาขบูชาครั้งนี้ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยพร้อมเพรียงกัน

พระตะวัน ปัญญาวชิโร
เจ้าอาวาส/ประธานกรรมการบริหารวัดป่าอริโซน่า

รายการเงินรับบริจาค  งานทำบุญวันวิสาขบูชา
Donation Report Visakha Puja Day Jun,3,2009
ณ วัดป่าอริโซน่า เมืองแชนด์เลอร์ รัฐอริโซน่า
๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ทำบุญทั่วไป/Other Expenses      $ 4,059.99
ผ้าป่าสามัคคี/Pha Pa      $ 545.00
ทำบุญกองทุนพระสงฆ์อาพาธ/Health Care      $ 756.00
ผ้าป่าจากวัดภูริทัตตวนาราม/Pha Pa From Wat Poo   $ 701.00
รวมทั้งหมด/Total                        $ 6,061.99

วันวิสาขบูชา/Visakha Puja Day
คลิกที่ภาพเื่พื่อเข้าชม

เมนูโฆษณา

รับทำขนมไทย

 

ต้องการโฆษณาติดต่อเรา
ราคาเป็นกันเอง
มั่นใจ เข้าถึงมวลชน

อากาศ/Weather

Click for the latest Arizona weather forecast.

 

ดาวน์โหลด

www.thaiarizona.com ไทยอริโซน่า พุทธศาสนา สังคม วัฒนธรรม ข่าวสาร เพื่อคนไทยในอริโซน่า thaiarizona

Copyright © 2559. All Rights Reserved.