ไหว้บิดามารดา

การที่พระกราบบิดามารดา ถือว่าผิดพระวินัยหรือไม่? แล้วพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนา สามารถดูแล อุปัฎฐากบิดามารดาได้หรือไม่? ร่วมศึกษาพระวินัยทางสงฆ์ ที่พระควรปฏิบัติต่อบิดามารดา..

อ่านเพิ่มเติม...

เพลง สมเด็จพระญาณสังวรบูชา

เพลง สมเด็จพระญาณสังวรบูชา

เนื้อร้อง : พระครูปลัด สาธิต ชยสาธิโต/คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

วีดีโอ : พระครูปลัด กิตติ กิตฺติโสภโณ/คุณตะวัน คำสุจริต

ขับร้อง : คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

 

ดาวน์โหลดเพลง MP3 คลิก

ดาวน์โหลด วีดีโอ คลิก

คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as

เพื่อดาวน์โหลด

เข้าพรรษา กาลเวลาแห่งบุญ

การบำเพ็ญบุญก่อนเข้าพรรษา คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน อุบาสก อุบาสิกา..การจำำพรรษา มีประวัติความเป็นมาอย่างไร พระสงฆ์จักไม่อยู่จำพรรษาได้หรือไม่ ช่วงเข้าพรรษา พระภิกษุท่านทำหน้าที่อะไร ฯลฯ "เข้าพรรษา กาลเวลาแห่งบุญ" ...ฟัง อ่าน ดาวน์โหลด ฟรี

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ แสดงกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในวัดอริโซน่าธรรมาราม

อ่านเพิ่มเติม...

กรรมตำหนิพระสงฆ์สามเณร

ในทางพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าสอนให้เชื่อเรื่องกรรม ใครทำดีได้ดี ใครทำชั่วได้ชั่ว สอนให้เคารพในพระพุทธเจ้า เคารพในพระธรรม เคารพในพระสงฆ์ พระพุทธเจ้ากล่าวว่า บุคคลผู้ลบหลู่ดูหมิ่นในสรณะทั้งสาม กรรมย่อมส่งผลให้ผู้นั้นเดือดร้อนทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้า

อ่านเพิ่มเติม...

สายใยไทยศึกษา

 

ต้อนรับวันครูด้วยบทเพลงอันไพเราะทำนองไทยไทย พร้อมกับสาระมากมายในเนื้อหา เป็นบทเพลงที่มีคุณค่า น่ารับฟัง เทิดทูนพระคุณครู เทิดทูนชาติ พุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ครูอันยิ่งใหญ่ของชาติไทย..

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ลูกเอ๋ย

บทเพลงลูกเอ๋ย บทเพลงอันล้ำค่า ต้อนรับวันแม่แห่งชาติ ควรค่าแก่การรับฟัง ถูกถ่ายทอดผ่านบทกลอนอันลึกซึ้ง...ขับร้องโดยนักร้องดังแห่งเมืองสุรินทร์ (ฟัง ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้) 

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรพระราชินี


 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. มีพระดำรัสถวายพระพร เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2554 ความว่า...

อ่านเพิ่มเติม...

เมนูโฆษณา

รับทำขนมไทย

 

ต้องการโฆษณาติดต่อเรา
ราคาเป็นกันเอง
มั่นใจ เข้าถึงมวลชน

อากาศ/Weather

Click for the latest Arizona weather forecast.

 

ดาวน์โหลด

www.thaiarizona.com ไทยอริโซน่า พุทธศาสนา สังคม วัฒนธรรม ข่าวสาร เพื่อคนไทยในอริโซน่า thaiarizona

Copyright © 2559. All Rights Reserved.