เพลง สมเด็จพระญาณสังวรบูชา

เพลง สมเด็จพระญาณสังวรบูชา

เนื้อร้อง : พระครูปลัด สาธิต ชยสาธิโต/คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

วีดีโอ : พระครูปลัด กิตติ กิตฺติโสภโณ/คุณตะวัน คำสุจริต

ขับร้อง : คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

 

ดาวน์โหลดเพลง MP3 คลิก

ดาวน์โหลด วีดีโอ คลิก

คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as

เพื่อดาวน์โหลด

เมนูโฆษณา

รับทำขนมไทย

 

ต้องการโฆษณาติดต่อเรา
ราคาเป็นกันเอง
มั่นใจ เข้าถึงมวลชน

อากาศ/Weather

Click for the latest Arizona weather forecast.

 

ดาวน์โหลด

www.thaiarizona.com ไทยอริโซน่า พุทธศาสนา สังคม วัฒนธรรม ข่าวสาร เพื่อคนไทยในอริโซน่า thaiarizona

Copyright © 2559. All Rights Reserved.