สุภาษิตสอนหญิง

สุภาษิตสอนหญิงบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงใช้พระนาน แฝงในการนิพนธ์สุภาษิตนี้ว่า อัญชัญ

ในสมัยก่อนมีการเปรียบผู้หญิงเหมื่อนผ้าขาวสะอาด ซื่งถ้าเปรอะเปื้อนสิ่งใดแม้แต่น้อย ก็เกิดเป็นจุดตำหนิเสียแล้ว และตำหนิที่ว่านี้ก็เกิดได้โดยง่ายนัก ดังนั้นคนสมัยก่อนจึงจำเป็นต้องหาทางป้องกันในกรณีที่ยังไม่เกิดตำหนิในผ้า ขาว และหาทางแก่ไขในกรณีที่ได้เกิดขึ้นแล้ว จึงได้มี..สุภาษิต.. หรือสุภาษิตสอนหญิงเกิดขึ้นในสมัยนั้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ป้องกันแก้ไขตำหนิต่างๆได้เป็นอย่างดี         สุภาษิต ได้แก่คำพูดที่พูดออกมา ไม่ว่าจะเป็นทำนองสำนวนโวหาร หรือคำพังเพย แต่มีเนื้อความหรือความหมายที่ดี เป็นคำตักเตือนสั่งสอน และสะกิดใจให้ระลึกถึงอยู่เสมอ มีอยู่ 2 ประเภท คือ 1. คำสุภาษิตประเภทที่ พูด อ่าน หรือเข้าใจเนื้อความได้ทันที โดยไม่ต้องแปลความหมาย ตีความหมายเช่น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 2. คำสุภาษิตประเภทที่ พูด อ่าน หรือฟังแล้วยังไม่เข้าใจเนื้อความนั้นในทันที ต้องนึกตรึกตรอง ต้องแปลความ ตีความหมายเสียก่อนจึงจะทราบเนื้อแท้ของคำเหล่านั้น เช่น ผีบ้านไม่ดีผีป่าก็พลอย          สุภาษิตสอนหญิง เป็นที่รวมเเห่งคติในการครองตัวของหญิงตามวัฒนธรรมไทยดั้งเดิม เป็นที่ยกกย่องเเพร่หลายสืบต่อกันมาช้านาน เเส่วนมากคงถือปฏิบัติทุกวันนี้ จะมีเลิกถอนตามคตินิยมอย่างใหม่บ้างเพียงบ้างประการ เช่นการกราบเท้าสามีเมื่อเข้านอน หรือการรับประทนอาหารหลังสามีเป็นตัน

 

 

สุภาษิตสอนหญิง

ขอประพันธ์จรรยาสุภาษิต   ไว้เตือนจิตหญิงไทยในสยาม

ทั้งเริ่มรุ่นลักขณาสง่างาม   อยู่ในความดำริควรตริตรอง

เป็นสตรีนี้ไซร้มิใช่ง่าย   สงวนกายเราไว้อย่าให้หมอง

จะยากจนค่นไร้วิสัยทอง  ย่อมจะต้องมีค่าราคาแพง

เหมือนพิกุลดีจริงไม่ทิ้งกลิ่น  ถึงตกดินจมทรายไม่หน่ายแหนง

ยังหอมหวานชวนชื่นระรื่นแรง  จนเหี่ยวแห่งไม่ทรามความนิยม

แต่หอมกลิ่นมาลาที่ว่าหอม   ชั่วถนอมเชยชิดสนิทสนม

เฉพาะเมื่อจับต้องประคองชม  เวลาดมชั่วครั้งไม่ยั้งยืน

อันหอมนามความดีสตรีนั้น   ไม่มีวันทรามเชยระเหยหืน

ถึงมาตรแม้นตัวตายไม่คลายคืน  ยังหอมชื่นชูนานเพราะความดี..”

“เป็นผู้หญิงตำราที่ว่าสวย  ต้องประกอบด้วยเบญจลักษณ์ศักดิ์ศรี

ถึงไม่ครบทั้งห้าตามสามี   สมัยนี้สำคัญด้วยจรรยา

อันงามรูปงามทรัพย์บังคับยาก   มีน้อยมากก็ตามชาติวาสนา

ถึงร่างกายบุญกรรมก็ทำมา  มิใช่ว่าสรรสร้างได้อย่างใจ

ถึงพ่อแม่เราไซร้จะให้ทรัพย์   ก็สำหรับขาดเหลือช่วยเกื้อหนุน

ย่อมจะเป็นแต่ละเมื่อที่เจือจุน   ไม่เหมือนทุนทางวิชาจะหากิน

ด้วยความรู้นั้นเลิศประเสริฐสุด  เปรียบประดุจดังแควกระแสสินธุ์

จะวิดวักตักมาเป็นอาจินต์  ไม่รู้สิ้นแห้งขอดตลอดกาล

เท่ากับทรัพย์ติดตัวชั้วชีวาตม์   ใครไม่อาจลอบลักมาหักหาญ

มีวิชาห้าข้อพอประมาณ  ที่นงคราญไทยเราควรเล่าเรียน

ข้อที่หนึ่งชี้อ้างทางหนังสือ  ต้องหัดปรือให้ชำนาญทั้งอ่านเขียน

เป็นเบื้องต้นของวิชาอ ันภเกียรณ์   จงพากเพียรพยายามตามปัญญา

แม้ยังไม่เติมโตเป็นโอกาส   จะสามารถเรียนได้หลายภาษา

อย่าย่นย่อท้อถอยปล่อยเวลา   หาวิชาเสียก่อนอย่านอนใจ

มิเสียแรงเรียนรู้ถึงผู้หญิง   ถ้าดีจริงอย่าพะวงคิดสงสัย

รัฐก็นิยมให้ถมไป  เมื่อทำได้รอบรู้เหมือนผู้ชาย

เช่นตัวอย่างยังมีที่สถาน  สำนักงานโทรศัพท์คอยรับสาย

ใช้สตรีทำแทนแสนสบาย  ไม่เสียหายการกิจสนิทดี

อย่าทำถ่อมยอมแพ้แก่บุรุษ  เรามนุษย์นี้หนามารศรี

ถึงกำเนิดเกิดมาเป็นนารี  วีชามีในตัวอย่ากลัวคน

ข้อที่สองนั้นทางช่างประดิษฐ์  หัตถกิจเย็บปักเป็นมรรคผล

สรรพสิ่งขึ้นชื่อฝีมือตน  ตลอดจนหักฝ้ายทำด้วยปอ

ควรจะเพียรเรียนรู้อย่าอยู่เปล่า  เป็นงานเบากิจหญิงจริงจริงหนอ

ยามธุระจะใช้ทำได้พอ  ไม่ต้องง้อจ้างวานชาวบ้านทำ

ด้วยความรู้รู้ไว้มิใช่ว่า  เอาใส่บ่าแบกหามเลยงามขำ

ถึงจะมีเงินทองไม่ต้องคลำ  ไว้แนนนำวิชาเป็นอาจารย์

ก็มีคุณจุนเจือเหมือนเกื้อชาติ  ให้สามารถรู้กิจโดยพิสดาร

เพื่อวิชาสารพัดหัตถการ   แผ่ไพศาลฟุ้งเฟื่องในเมืองไทย

ข้อที่สามวิทยาทางค้าขาย  ต้องขวนขวายฝึกหัดดัดนิสัย

ให้รู้จักชักทุนหนุนกำใร  และสิ่งได้ผลดีมีราคา

ที่ซื้อง่ายขายคล่องไม่ต้องค้าง  เนื่องในทางพานิชจะคิดหา

จงพากเพรียนเรียนจำเป็นตำรา  ซึ่งวิชาอย่างนี้ดีเหมื่อนกัน

เพราะหาทรัพย์นั้นไซร้ไม่จำกัด  เราถนัดทางใหนต้องใฝ่ฝัน

เมื่อได้โดยสุจริตไม่ผิดธรรม์  ย่อมเป็นอันต้องตามความนิยม

การจำหน่ายขายค้าใช่ว่าเล่น  รวยจนเป็นเศรษฐีก็มีถม

ถ้าถูกช่องไม่ช้าอย่าปรารมภ์  อาจอุดมเร็วพลันไม่ทันนาน

ข้อที่สี่นี้ไซร้ให้รู้จัก  ทางพิทักษ์ไข้ป่วยช่วยสังขาร

ต้องฝึกหัดซึ่งวิชาพยาบาล  ให้ชำนาญรู้ไว้ในวิธี

อีกทั้งกิจต่างต่างทางรักษา   เป็นวิชาล้ำเลิศประเสริฐศรี

เพราะโรคาอาพาธอาจจะมี  รู้ไว้ดีติดขัดบำบัดตน

ยังประโยชน์ยิ่งแท้แก่ประเทศ  เมื่อมีเหตุยุทธนาโกลาหล

ฝ่ายบุรุษนั้นเขาเข้าประจัญ  เราเป็นคนพยาบาลทหารไป

เกิดเป็นตัวชั่วดีต้องมีจิต  กระหน่ำกิจช่วยชาติอย่าหวาดไหว

เพื่อดำรงอิสระคณะไทย  ของเราไว้ให้เจริญดำเนินทัน

ข้อที่ห้าหน้าที่สตรีแท้  ทั้งควรแก่กิจหญิงทุกสิ่งสรรพ์

คือวิชาแพทย์บำรุงผดุงครรภ์  หญิงเหมือนกันสิ่งใดไม่ระคาง

ถึงโดยที่ลี้ลับจะจับต้อง  ก็แคล่วคล่องทำถนัดไม่ขัดขวาง

ความละอายฝ่ายเขาก็เบาบาง  เพราะแก่ทางวิทยาของนารี

แพทย์ผู้ชายอย่างไรไม่สนิท  ย่อมจะคิดอึดอัดน่าบัดสี

เพราะฉะนั้นควรหัดแพทย์สรี  แต่ต้องมีเมตตากรุณาชน

สำหรับใครไร้ทรัพย์ที่คับเข็ญ  ก็จำเป็นช่วยเหลือเพื่อกุศล

ถ้าผู้ดีมีทรัพย์ไม่อับจน  จะหวังผลบ้างก็พอประมาณ

ทุกข์ของหญิงยิ่งยอดการคลอดบุตร  อกมนุษย์เหมือนกันสันนิษฐาน

ต้องเผื่อแผ่วิทยาเป็นสาธารณ์   อย่าต้องการลาภผลทุกคนไป...”

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก
www.panyathai.or.th

เมนูโฆษณา

รับทำขนมไทย

 

ต้องการโฆษณาติดต่อเรา
ราคาเป็นกันเอง
มั่นใจ เข้าถึงมวลชน

อากาศ/Weather

Click for the latest Arizona weather forecast.

 

ดาวน์โหลด

www.thaiarizona.com ไทยอริโซน่า พุทธศาสนา สังคม วัฒนธรรม ข่าวสาร เพื่อคนไทยในอริโซน่า thaiarizona

Copyright © 2559. All Rights Reserved.